مقالات

تجهیزات باله

تجهیزات و آموزش باله و قواعد پرش

/
تجهیزات باله آیا تا به حال فکر کرده اید که چطور بالرین ها روی ن…
رژیم یک بالرین حرفه ای

فواید باله برای کودکان

/
فواید باله برای کودکان چیست؟    آموزش به کودکان با توجه به تمرینات …
رژیم یک بالرین حرفه ای

رژیم بالرین ها و فرم های بدنی و چگونگی انجام و چالش مادر شدن یک بالرین

/
رژیم بالرین   درست است که رقصندگان رژیم غذایی بسیار محدودی دا…