آموزش تخصصی باله برای کودکان و نوجوانان

باله نوعی از رقص است که در آن حرکات باله به آمادگی بالایی برای بدن هنرجو احتیاج دارد و به هنرجویان این رشته بالرین گویند.

باله اولین بار در قرن 15 در ایتالیا اختراع شد و سپس در فرانسه معرفی شد. در اوایل ورزش ، این ورزش به عنوان یک ورزش اشرافی دیده می شد که در مراسم های دولتی انجام می شد.

این تخصص تکنیک ها و شیوه های منحصر به فردی دارد که با اصطلاحات خاصی مانند حرکات حرکتی آکروباتیک و حرکات منظم دست و پا آموزش داده می شود.

مدارس خاصی برای آموزش این رقص وجود دارد که به صورت جداگانه و گروهی انجام می شود. 

پس از چندین سال ، برای جذابیت و هیجان بیشتر ، حرکات شمشیر پس از گسترش باله در کشورهای مختلف و جذب رقصنده های بیشتر به عنوان سیستمی برای تنظیم قدرت و انعطاف پذیری و حرکات اصلی و سنتی ، به این سیستم اضافه شد.

این رقص به تناسب اندام بالایی نیاز دارد و رقصندگان باله مجبورند تمرینات چالش برانگیزی را حتی در سطح ژیمناستیک انجام دهند.

بسیاری از کشورها حداقل یک سازمان ملی باله دارند تا استعدادهای خود را به نمایش بگذارند.

از جمله مراکز معروف باله میتوان به مرکز باله ملی فرانسه ، مرکز باله ملی انگلیس و مرکز باله بلشویکی در روسیه اختصاص یافته است.

آموزش باله برای کودکان - آکادمی باله پوینت